Logo
Untitled 1

ວິໄສທັດ: ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍ: ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແນໃສ່ຮັກສາໄວ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື ກວມເອົາ 19%   ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ມີຄວາມຍືນຍົງ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ປະກາດ! ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

+

ປະກາດ! ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການແລະການເງີນ

Image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ວຽກງານນິເວດກະສິກຳ ເຂົ້າໃນເວທີອາຊຽນ

+

ປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ວຽກງານນິເວດກະສິກຳ

Image

ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັ້ນບ້ານ ,ຢູ່ບ້ານໜອງເຮືອທອງ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

+

ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ

Image

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນສູນກາງ ຂອງໂຄງການພັດຖະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ (ພຊຄ) ແລະ ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ (ຊກຂ)

+

ຮັບ-ມອບ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ວິຊາການ ຈໍານວນ 6 ລາຍການ

Image

ຂະບວນນັກສຶກສາ ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການປູກພືດແບບຢືນຍົງ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ທັດສະນະສຶກສາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ຢູ່ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ

+

ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກທັດສະນະຢ້ຽມຊົມຫໍພີພິຕະພັນດິນກົມ ຄພດກ

Image

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ລົງກວດກາການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ

+

ສົ່ງເສີມການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ດິນມີຄວາມເໝາະສົມ

Image

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປະເມີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

+

ປຶກສາຫາລືການປະເມີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ

Image

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າໄມ້

+

ສ້າງຮູບແບບການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນເຂດ ສາມປະເພດປ່າ ໂດຍສະເພາະນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ

Image

ຂະບວນ ທັດສະນະສຶກສານັກສຶກສາ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຈາກ ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

+

ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊານັກສຶກສາ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ຈາກ ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

Image

ສະຫລອງວັນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ວັນທີ 20 ພະຈິກ ແລະ ລະນຶກວັນສາກົນ ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2023

+

ສະຫລອງວັນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ວັນທີ 20 ພະຈິກ ແລະ ລະນຶກວັນສາກົນ ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2023

Image

ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຄຳແນະນຳ ຂອງ ຄະນະຈັດຕັງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງພັກ

+

ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄຳແນະນຳ ຂອງ ຄະນະຈັດຕັງສູນກາງພັກ

Image

ຊູກຍູ້-ຕິດຕາມ ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ

+

ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ

      ລວມ:  64 ຂ່າວ, 6   ໜ້າ :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Next